Maria Adriana

De geschiedenis van Maria Adriana, het zusje van Pieter..

Toen Pieter 17 jaar was en zijn eerste reizen als matroos er al op had zitten kreeg hij nog een zusje! Zijn broer Huig was toen 13 en Adrieanus 10 jaar. Daarna waren er nog twee jongetjes geboren die allebei jong gestorven zijn. Gijsbert en Chila van der Hoog waren inmiddels 44 en 42 jaar oud toen op 9 juli 1852 hun dochtertje Maria Adriana geboren werd. Dit “nakomertje” was de lieveling van het hele gezin.

de gevelsteen uit de oude boerderij gered bij de brand en later ingemetseld in het nieuwe huis in de Betuwe..
de gevelsteen uit de oude boerderij gered bij de brand en later ingemetseld in het nieuwe huis in de Betuwe..

Toen Gijsbert en Chila in het voorjaar van 1856 een nieuwe boerderij lieten bouwen (Noord 8) mocht Maria Adriana de eerste steen metselen.  Deze boerderij brandde helaas af in 1968. Op dezelfde plaats lieten mijn ouders, Willem en Aaltje van der Hoog een nieuwe boerderij bouwen. Ik mocht de eerste steen metselen omdat ik een naamgenoot was.

(opschrift: “de eerste steen is gemetseld door Maria van der Hoog, oud 10 jaar, 17 oktober 1968”). De oude gevelsteen van 1856 werd bewaard en jaren later (in 1987) toen mijn ouders naar een andere boerderij in Enspijk in de Betuwe verhuisden, ingemetseld naast de voordeur van hun nieuwe huis!

Mijn opa vertelde regelmatig over Maria Adriana. Ze stond bekend als een knap en lief meisje.

Toen ze 12 jaar was kreeg ze een heel mooi (kinder)kop en schoteltje, wit porcelein met gouden letters erop en een gouden randje. Waarschijnlijk voor haar verjaardag. “Dit is Maria Adriana van der Hoog haar kopje 1864″ vermelden de gouden letters. Het kop en schotel is altijd bewaard gebleven!

Haar broer Pieter, inmiddels stuurman op de grote vaart, was al getrouwd toen Maria Adriana nog geen 7 jaar was. Haar broer Adrieanus trouwde toen ze bijna 12 jaar was. Deze broer stierf ruim een jaar later op 26-jarige leeftijd op 10 september 1865. Maria was toen nog maar 13 jaar en Pieter was ver weg op zee. Het zal heel ingrijpend voor haar en haar ouders geweest zijn.

Maria Adriana trouwde op 4 maart 1874 met Leendert van Leeuwen uit Zevenhuizen. Ze gingen ook wonen in Zevenhuizen. Maria was heel snel zwanger. Heel tragisch was haar overlijden, ze stierf nl. na de geboorte van haar eerste kindje. Het kindje stierf ook en ze werden samen in de kist gelegd. Het was een heel dramatische en indrukwekkende gebeurtenis die door opa vele malen verteld is.. Opa’s vader (Cornelis, de 3e zoon van Pieter) was 9 jaar toen zijn tante stierf en zal deze gebeurtenis in later jaren beslist aan opa doorverteld hebben!

het mooie hek van het oude kerkhof aan het Middelland te Krimpen aan de Lek
het mooie hek van het oude kerkhof aan het Middelland te Krimpen aan de Lek

Maria en haar kindje werden in Zevenhuizen begraven maar drie jaar later zijn ze herbegraven, overgebracht naar Krimpen aan de Lek en bijgezet in de grafkelder van haar ouders. Waarschijnlijk hadden ze die al gekocht voor de begrafenis van hun twee jonggestorven zoontjes? Of toen Adrieanus stierf in 1865?

Achter in de familiestatenbijbel die toen eigendom van Gijsbert was, staat een ontroerend rouwbericht over22 detail hek Maria Adriana:

“In het jaar 1874 den 27 December is overleden Mariea Adrieana van der Hoog, in den Jeugdigen Leeftijd van circa 22 en een half Jaar, naa eenen echtvereniging van slechts tien maanden met L. van Leeuwen te Zevenhuizen. Dit sterfgeval was zeer treffend en tot ziele smarten en droefheid van hare Betrekkingen, zoo van haar echtgenoot, als van hare Ouders, en twee gebroeders daar zij vele eigenschappen bezat, die haar aller achting, en Hartelijke Liefde waardig maakten, dog de Heere van Leven en Dood en antwoord niet van Zijnen daden en al die het voorrecht hebben daar voor den ogen geopend te zijn, getuigen zeer gaarne dat van wegen s Heeren vrije regering, en eigenaar van alles dit ook niet en behoefd. Dezen aantekening geschied door mij, haar ziels liefhebbende vader, namens haar zielsbeminde, diep bedroefde moeder en gebroeders, P.v.d.Hoog en H.v.d.Hoog,

                                G.van der Hoog en C.van der Hoog, gb. Schinkel

 

Dezen boven gemelde Mariea Adrieana van der Hoog is te Zevenhuizen gestorven,  en begraven, en is op verzoek van haar ouders, en twee gebroeders, Aan

het rouwbericht achter in de familiestatenbijbel
het rouwbericht achter in de familiestatenbijbel

Burgemeesters en mede toestemming van haar echtgenoot L. van Leeuwen in den nacht van den 18 op den 19 October 1877 opgegraven en overgebracht naar Krimpen a/d Lek en aldaar in den grafkelder van haar Ouders en Broeders gezet, met haar kindje Mariea Adrieana van Leeuwen naar welks bevalling, zij ruim acht dagen later is overleden”.

Aan het Middelland in Krimpen aan de Lek is de oude begraafplaats. Er is niets meer over van grafstenen of een grafkelder. Alleen staat er langs de dijk nog een prachtig hek. (nog nagaan of er werkelijk een grafkelder Van der Hoog was!)

Bij het naspeuren van deze geschiedenis kwam ik er pas achter dat de Maria van de gevelsteen in onze oude boerderij dezelfde was als de jonggestorven Maria van opa’s verhalen.. ook mijn ouders wisten dit niet.

het kop en schoteltje van Maria Adriana, 1864
het kop en schoteltje van Maria Adriana uit 1864

En wie schetst mijn verbazing toen ik op bezoek ging bij mevr. Van der Laan (Gijsbertha v.d.Hoog) voor wat oude familiegegevens en daar een heel leuk antiek kop en schoteltje op de tafel zag staan.. het kop en schotel van Maria Adriana!! Haar moeder Chila had dit na het overlijden van Maria Adriana aan haar oudste kleindochter Geertje gegeven en zij gaf het later weer aan haar enige kleinkind, Gijsbertha (Mw. v.d. Laan). En die schonk het aan mij omdat ik ook Maria van der Hoog heet..

 

kontakt

plaats een reactie onder aan deze pagina of mail via: info@pietervanderhoog.nl