literatuur

 

Literatuurlijst over “De Groote Zeilvaart” en/of Pieter van der Hoog en zijn schepen. Er zijn natuurlijk nog veel meer boeken die over de gloriedagen en de laatste tijd van de zeilvaart gaan, maar deze boeken zijn in mijn bezit. Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt.

De eerste 2 boekjes kreeg ik jaren geleden al van mijn ouders. Ze wekten mijn interesse voor Pieter en zijn schepen.

 Titel  Auteur  Uitgever/Jaar
Krimpen door de eeuwen heen Leen Boon Gemeente Krimpen ad Lek, 1984
Scheepsportretten C. A. de Vries De Alk, nr.168
De bark “Sebastiaan Pot” en de laatste gloriedagen van de grote zeilvaart. Brieven van kapitein Pieter van der Hoog A. Doedens/L. Mulder Bosch&Keuning, 1986
Met de “Kinderdijk” naar Java 1884/1886 Christiaan Jan Jaski De Bataafsche Leeuw, 1983
Nederlandsche Snelzeilers Kapt. J. Oderwald J.H.de Bussy, 1940
De geschiedenis van het clipperschip Mr. A. Blussé van Oud- Alblas v. Kampen & zoon, 1972
Het schip vaart uit E. W. Petrejus De Boer Maritiem, 1975
Het barkschip Amicitia T. F. J. Pronker De Prom, 1998
Kromsluiting in de ijzers E. A. Bik en D. Roos De Bataafsche Leeuw, 1995
Daar wérd wat groots verricht Mr. v. Helsdingen e.a. Elsevier, 1941
Ned. Zeilschepen, 1813-1880 L.  Smit en H. Hacquebord De Alk, deel 1, nr.165
Ned. Zeilschepen, 1880-1922 idem idem, deel 2, nr.166
Zeemansleven Prof. Dr. H. Brugmans, red. G.F.Callenbach, 1935
Redburn (1e druk 1849) Herman Melville De Boer Maritiem, 1980
De Klassieke Zeilschepen Kenneth Giggal Uniepers, 1989
Hollanders koersen zuid Joh. H. Bouwman  Int.uitg.-en Handelsmij. A’dam, 1946
Het Fregatschip Adriana 1891-1908  A. Belder, T. F. J. Pronker De Stroombaan, P’drecht, 2002
Alle hens -Sail ’85 Amsterdam- Arne Zuidhoek Unieboek, De Boer Maritiem, 1985
Afzien op zee (a.b.van zeilschepen) Arne Zuidhoek De Boer Maritiem, 1985
Ned. Zeilschepen in de 19e eeuw E. W. Petrejus Unieboek, 1974
De glorietijd van het zeilschip E.P. de Groot De Alk, Alkmaar, 1989
Het Van Duijvendijk-terrein Jan de Jong AVW Vakpers BV, 2
De ontwikkeling van onze scheepvaart en havens P.Verhoog Wereld-bibliotheek, A’dam- Antwerpen, 1959
Schipper -naast God- op zijn schip D.J. Ruyter Van Holkema & Warendorf NV Amsterdam
Het schipryck Amsterdam J.H. Wijnand, red. De Boekerij, Baarn 1946
De Grote Zeilvaart in foto’s J. Klootwijk St. Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2002
Zeilvaartherinneringen -Mijn opleiding tot zeeman- Pietos St. Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2006
Het jacht Dolphijn van Hoorn -Verkenner in de vloot van Hendrick Brouwer 1643- Cees L.F Paul, red. St. Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2007
Korte reisbeschrijving van Johannis Gerrit de Roever Cees L.F. Paul, red. St. Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2009
De Ontdekking van Manhattan Henry Hudson 1609 Robert Juet van Limehouse St.Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders/Westfries Museum, 2009
Uit de zeilvaarttijd -Herinneringen van kapitein Jacob Schol- Pieter Kroon, red. St. Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2011
Scheepsbouw en rederij in de overgang van zeil naar stoom -De Meursings en de bark Baarn- Petra Vermeulen St. Nederlanse Kaap Hoorn-vaarders, 2012
Journaal -Opgemaakt op de reis van Nieuwe Diep naar Batavia- Ds. P. Heering St. Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2013
Dagboek van Jan Janse, Stuurmansleerling aan boord van het Viermastbarkschip Jeanette Francoise 1905-1907 Jan Janse, Ron v.d. Bos St. Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2014
Van Holland naar Indië, het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909 Drs. M.P. Bossenbroek De Bataafsche Leeuw, 1986
Reizen met de Lekboot (deel 2) IJsbrand Verveer Drukkerij Van der Perk BV.
Onze overzeesche gewesten (De wereld in beeld, serie I) Ir. L.J.M. Feber N.V. Zeepfabrieken “Het Anker” vh. Gebr. Dobbelmann Nijmegen
De groote Indische cultures (De wereld in beeld, serie II) Ir. L.J.M. Feber N.V. Zeepfabrieken “Het Anker” vh. Gebr. Dobbelmann Nijmegen
 100 jaar Nederlandsche scheepvaart  Dr.M.G. de Boer  N.V. Drukkerij en uitg. v.h. C.de Boer jr., Den Helder-Amsterdam, 1939
Goed beschouwd, 25 jaar Kapiteinshuis Pekela, 1990-2015  G.Koerts, A.Westers  Stichting Westers, nov.2015
De geschiedenis van de VOC Femme Gaastra Walburg Pers, Zutphen, 2002, 7e druk

 

Behalve de boeken óver de zeilvaart en Pieter en zijn schepen zijn er nog de boeken en artikelen geschreven door “Van der Hoog”-mensen uit het nageslacht van Pieter en boeken waarin iets staat over een “Van der Hoog”.

Pieter Henricus van der Hoog als hadj-ganger
Pieter Henricus van der Hoog als hadj-ganger

De meeste boeken daarvan zijn geschreven door Dokter P.H. van der Hoog, de bekende huidarts en Arabicus, een kleinzoon van reder Pieter. Van hem zijn er ook heel wat artikelen, geschreven in kranten en tijdschriften. In mijn bezit zijn “Pelgrims naar Mekka”  in de uitgave van H.P.Leopold’s Uitg.-Mij, 1935 en “Ik, Ibn Sina” in de uitgave van de Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij te Den Haag in de 2e druk.

“Ik, Ibn Sina” is het 1e deel van een trilogie. In 2015 heb ik deel 2: “Rabbi Mozes ben Maimon” en deel 3: “Paracelsus” gekregen van een nazaat van reder Pieter. Allen door dezelfde uitgever uitgegeven. En in 2016 kreeg ik van dezelfde persoon een semi-autobiografisch boekje van Dr.P.H. van der Hoog toegestuurd: “De roman van het dwaze hart”, uitgever: Electrische drukkerij Kleywegt te Loosduinen, helaas staat er geen jaartal in vermeld. Een heel grappig boekje, een mengvorm van fantasie en herinneringen uit zijn leven, vol humor en zelfspot.

 

9 Machiel Cornelis van der Hoog, alias Max
Machiel Cornelis van der Hoog, ofwel Max

Dan is er nog het boekje ”Marius Bauer, ene lezing” door M.C.van der Hoog, uitg. Labor, Utrecht, ong.1999. Max was een achterkleinzoon van Pieter en neef van de huidarts. Hij was kunstkenner en heeft heel veel verzameld van kunstschilder Marius Bauer. Ook verzamelde hij alles (vooral boeken).. over Napoleon. Door Max en over Max zijn er ook behoorlijk wat artikelen geschreven.

kontakt

plaats een reactie onder aan deze pagina of mail via: info@pietervanderhoog.nl