shadow

Film over de scheepsbouw in Krimpen aan de Lek en aandacht voor het IHC-terrein..

In 2019 is er door RTV Krimpenerwaard een mooie film gemaakt over de werf en de scheepsbouw in Krimpen aan de Lek. De film is gemaakt in samenwerking met HV Crempene. De film wordt gepresenteerd door (inmiddels wijlen) Floor Hartog. Hij was vele jaren bestuurslid van de Historische Vereniging. Hier volgt de link. Beslist de moeite van het kijken waard!! “Terug naar toen”: scheepsbouw Krimpen ad Lek.

Inmiddels is de stichting “Mooi Crempene” opgericht in 2021. Het doel van de stichting is het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Krimpen aan de Lek. In eerste instantie wordt dit doel nagestreefd door te lobbyen voor een invulling van het zogenoemde IHC-terrein (samen met het Boogaerdt-terrein) om de leefbaarheid van Krimpen aan de Lek te verbeteren. Met voldoende oog voor de historie van het terrein. Zie www.mooicrempene.nl.

Jaren geleden hebben wij een serie foto’s gemaakt op het terrein van de scheepswerf. Hier nog  wat plaatjes uit februari 2005..

Schenking van “Krimpen aan de Lek” aan “Crempene”

Er stond weer een leuk artikel in het blad “Oud Nieuws” van de Historische Vereniging “Crempene” van Krimpen aan de Lek! (nr. 29, juli 2022).

Het schilderij van de driemastbark “Krimpen aan de Lek” was jarenlang in het bezit van Gijsbertha van der Laan- van der Hoog uit Krimpen aan de Lek, achter-achterkleindochter van Pieter van der Hoog. Voorjaar 2022 schonk ze het schilderij aan de Historische Vereniging. Een gebroken heup en haar gevorderde leeftijd verhinderden haar om hier zelf bij aanwezig te zijn.

Er is een mooi artikel van gemaakt, met allerlei gegevens over het schip. Zie de pagina op deze website over de driemaster uit 1885.

Egge Knol, verzamelaar van scheepsportretten en conservator van het Groninger Museum heeft  in “Stad en Lande” in 2018 een prachtig artikel over scheepsportretten en scheepsschilders geschreven. Ook over de schilder van bovengenoemd schilderij. Hij bezit o.a. een schilderij van de driemastbark Geertruida Gerarda. 

Van dit artikel heeft de redaktie van “Oud Nieuws” dankbaar gebruik gemaakt. En zo kon er weer interessante info over de schepen en de schilderijen van de schepen van Pieter van der Hoog gedeeld worden! Heb je interesse? Download dan een uitgave van “Oud Nieuws”..

Artikel in de IJssel- en Lekstreek

Eind december 2017 stond er een mooi artikel over Rederij Pieter van der Hoog in de IJssel- en Lekstreek. Geleverd door HV “Crempene”. Waarvoor hartelijk dank!

Belangrijk om de aandacht voor historisch erfgoed levend te houden..

boerderij A.P. van der Hoog, Nijverheidstraat 297 (beschreven in Nieuwsbrief Hist. Ver. Capelle ad IJssel)

In de Nieuwsbrief van de HVC (Historische Vereniging Capelle aan den IJssel), nr.3, najaar 2015, verscheen van de hand van Paul Weyling een mooi artikel over de boerderij van Adrie v.d.Hoog. Adrie is een kleinzoon van reder Pieter van der Hoog en een neef van mijn opa Willem van der Hoog. Op nieuwjaarsmorgen kwam Adrie altijd op zijn fiets (dit hield hij tot op hoge leeftijd vol!) naar Krimpen aan de Lek om opa een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Meestal bracht hij nog wat appels mee.. Reder Pieter van der Hoog gaf rond 1891 opdracht tot de bouw van het voorhuis aan deze mooie dwarshuisboerderij.

Sinds 1998 is de boerderij een Rijksmonument. (RM 509907)

Klik  Boerderij vd. Hoog, Nijverheidstr. 297, Capelle ad IJssel aan en je kunt het hele artikel lezen of uitprinten!!

en Jim Prescott heeft de bel geluid!..

nazaten van reder Pieter van der Hoog mochten de bel in ontvangst nemen van Jim Prescott
nazaten van reder Pieter van der Hoog mochten de bel in ontvangst nemen van Jim Prescott

!cid_30DF7C49-96AF-4E48-8C07-7E7B3756C435De bel is terug van weggeweest. In 1902 naar de zeebodem in de buurt van Straat Torres boven Australië.  Rond 1985 opgedoken door Jim Prescott. En.. nu hangt hij te pronken in het Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek. En Jim Prescott had de primeur: het luiden van de bel! Nou, het klonk prachtig.

En… het was een gezellige “vanderHoogen” familie reünie daar in het Cultuurhuis! Wie weet komt er een vervolg..

scheepsbel!

Mevr. van der Laan (Gijsbertha van der Hoog..) belde een leuk “PietervanderHoog”-nieuwtje door: de scheepsbel van de gezonken driemastbark “Krimpen aan de Lek” is door een duiker ontdekt. Het schip is nl. in 1902 bij Australië gezonken. Nog dit jaar komt de bel naar de Historische Vereniging van Krimpen aan de Lek…!!

5 Krimpen ad Lek, schilderij vd.Laan