kapitein J.H. Walberg

J.H. Walberg was gezagvoerder op de “Martina Johanna” van reder Pieter van der Hoog van 1879 tot 1884. Op het driemastbarkschip “Amicitia” was hij in 1885-1886 kapitein. Hij was de eerste gezagvoerder van de nieuw gebouwde “Amicitia”. Het NRC meldde: “Rotterdam, 26 augustus. Heden werd, onder begunstiging van het schoonste weder, te water gelaten het ijzeren barkschip AMICITIA, gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeester Rijkee & Co te Katendrecht voor rekening van de heer P. van der Hoog te Krimpen aan de Lek. Dit fraaie en zeer soliede gebouwde schip heeft een lengte van 200 bij een breedte van 35 Engelse voet en is 23 voet hol, meet (opm: laadt) ongeveer 1.500 à 1.600 ton doodgewicht. De fokke- en grote mast zijn van staal en vormen met de stengen een geheel, boegspriet, ondermarszeil en de top-zeilra’s zijn mede van staal vervaardigd. Schip en tuig worden in de hoogste klasse van de Nederlandsche Vereniging van Assuradeuren en van Veritas met de ster, opgenomen. Tot bewerking van de ankers dient een Harfield’s ankerspil en is een stoomwinch aanwezig voor de lading en ook, des vereist, om de pompen te kunnen bedienen. Behalve de experts van bovengenoemde verenigingen waren een groot aantal belangstellenden met hun dames aanwezig. De AMICITIA, bestemd voor de grote vaart, zal gevoerd worden door kapt. J.H. Walberg.”

Een krantenbericht van sept. 1886 vermeldde dat Kapt. Walberg met het barkschip Amicitia op 15 september vertrok van Java naar Liverpool.

Hij was lid van het Amsterdam college “Zeemanshoop” van ong. 1880 tot 1889 met vlagnr. 900 en van het Rotterdams zeemanscollege van 1882 tot 1887 met vlagnr. R80.

Verder kom ik alleen een J.H. Walberg tegen in de Middelburgsche Courant van 9 april 1890 waarin J.H. Walberg te Amsterdam benoemd wordt als sluismeester van de Noordzeesluizen aan het Noordzeekanaal, standplaats IJmuiden. Daarna in het Leids Dagblad van nov.1896, waarin deze benoemd werd per 1 dec. als sluismeester van alle sluizen van IJmuiden, hij was het voordien alleen van de Noordzeesluizen. Tenslotte vond ik dat hij op 6 sept.1902 een eremedaille in zilver ontving. (Haarlems Dagblad) .. [is dit kapt.Walberg??]

 

kontakt

plaats een reactie onder aan deze pagina of mail via: info@pietervanderhoog.nl