kapitein Petrus Wierikx

Petrus Wierikx werd in 1816 in Zierikzee geboren en overleed op 17 november 1892 in Rotterdam. Van een nazaat (achter-achter kleinzoon?) uit Zweden ontving ik behoorlijk wat gegevens over hem. Jammer genoeg is er geen foto.. Wierikx trouwde met Theodora Gijsberta van Beusekom, zij stierf op 21 september 1881. Hij hertrouwde in 1886 met Dedrieka Elisabeth Coerman (zijn huishoudster).

Op 4 maart 1842 vertrok Wierikx als 2e stuurman aan boord van de “De Zwijger” onder kapitein P.M. Vogelsang. Deze houten bark (type schors) was in 1839 gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht. Op 31 juli 1844 was hij al opgeklommen tot 1e stuurman, aan boord van de “Ceres”. En in augustus 1848 vinden we hem als kapitein van de “Reijerwaard” (een schip van Fop Smit te Kinderdijk.) Op dat schip voer hij tot 1855.img045_01

Vanaf 1857 is P. Wierikx ingeschreven in de registers van de “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Rotterdam met vlagnr. 6. Op 19 mei 1858 vertrekt Petrus Wierikx als 1e kapitein met de nieuwe Noach I. In het NRC van 20 september 1857 kon je het volgende lezen: “Kinderdijk, 19 september. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit alhier met het beste gevolg te water gelaten het clipper fregatschip, genaamd NOACH, groot plm. 500 gemeten lasten, bestemd voor de grote vaart, zullende worden gevoerd door kapt. P. Wierikx, voor rekening en onder boekhouderschap van voormelde heer F. Smit”. In het NRC van 23 april 1858 staat: “Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya het nieuw gebouwd Nederlands fregatschip NOACH, kapt. P. Wierikx. Adres Hudig en Pieters. (opm: eerste reis)” Dus Petrus Wierikx maakt de maiden voyage met de Noach. Op 2 mei vermeldde het NRC alweer een nieuwtje over de Noach: “Heden arriveerde voor deze stad en ligt aan de Boompjes het fregat-clipperschip NOACH, gebouwd op de werf van de heer Fop Smit aan de Kinderdijk. Zijn wij wel onderricht, dan is dit hier het eerste schip, waarvan geheel het staand want bestaat uit touw van gegalvaniseerd metaaldraad, z.g. wire rope”.

de Noach I, het begin van de beroemde Noach-serie..
de Noach I, het begin van de beroemde Noach-serie..

Een krantenbericht van 7 februari 1859 meldde dat de “Noach” met kapitein Wierikx in Samarang was aangekomen vanuit Nederland. Met als passagiers de Controleur T.W. Seythoff met zijn echtgenote en 5 kinderen. En op 26 september 1859 volgde een bericht dat de “Noach” met kapitein Wierikx zeilklaar lag om naar Sydney te vertrekken. Dan op 16 december 1863 een bericht dat Kapitein Wierikx met de “Noach” is aangekomen op de rede van Texel vanuit Padang.

In 1864 werd Wierikx kapitein op de nieuw gebouwde clipper-fregat Lichtstraal voor reder Fop Smit. Dus voor de tweede keer een maiden voyage.. Pieter van der Hoog koopt het schip pas in 1879 en dan is Petrus Wierikx al geen kapitein meer.

In 1865 werd Wierikx benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 1867 is hij kapitein op de nieuwe Noach II en daarna tot 1870 op de nieuwe Noach III.  Dit was een houten clipper-fregat met gekoperde platen van 1117 ton, gebouwd in 1868/1869 door J. Smit Fzn. te Slikkerveer. Naamsein van deze derde Noach was PMWL. Dus Petrus Wierikx was beslist een uitstekende kapitein, hij voer iedere keer op nieuwe schepen! In het NRC van juli 1869 staat dat het schip gebouwd is “op extra snelzeilen en het overvoeren van passagiers”.. In 1890 werd de “Noach III” verkocht naar Noorwegen en voer daar verder onder de naam “Gudvang”.

De carrière van Petrus Wierikx werd vervolgd op de meteen na de Noach III nieuw gebouwde “Liberaal”, een klipper-fregat, ook gebouwd op de werf van Jan Smit Fzn. te Slikkerveer. Vanaf augustus 1872. Zijn laatste reis als kapitein maakte Wierikx in april 1873. Hij overleed in 1892 op 76-jarige leeftijd te Rotterdam. Het krantenbericht luidde: “Rotterdam, 17 november. Heden overleed alhier kapitein P. Wierikx, indertijd een der gunstigst bekende gezagvoerders in de passagiersvaart op Ned.-Indië, voornamelijk met de NOACH I en andere schepen.”

 

kontakt

plaats een reactie onder aan deze pagina of mail via: info@pietervanderhoog.nl