links

Crempene logo

De Historische Vereniging van Krimpen aan de Lek is een actieve vereniging. Het is heel belangrijk dat deze vereniging blijft bestaan!

Op het bedankkaartje na het overlijden en de begrafenis van Ton Pronker, schrijver van het dikke boek “Het barkschip Amicitia” staat de volgende spreuk:

“There is no life without roots,

no identity without history,

no future without the past.”

Waarvan akte!

 

 

Kaap Hoorn-stichting logo

 

 

 

 

 

Stichting de Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders heeft als doel het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap. Dit doel wil men bereiken door het inrichten en in stand houden van een permanente presentatie in Hoorn, het uitgeven van publicaties en het organiseren van voordrachten en presentaties over de grote zeilvaart en de  zeevaart. De schepen van reder Pieter van der Hoog hebben al zeilend heel wat keertjes Kaap Hoorn gerond!

Het jaar 2015 is een heel bijzonder en druk jaar voor de Stichting Kaap Hoorn-vaarders! Op 14 juni 2015 vieren zij het feit dat het 400 jaar geleden is dat Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten uit Hoorn vertrokken voor hun ontdekkingsreis. Ga het zien op de site!

 

 

 

vocsite

Wil je je geschiedenis-geheugen opfrissen? Wil je weten wat er allemaal gebeurt is voordat Pieter naar de Zeevaartschool ging? Wil je weten wat een bovenbramra is? Hoe zat het eigenlijk met de slavenhandel? Ga het lezen op de VOC-site!! Super interessant!

 

 

naamloosBehoor je tot het nageslacht van kapitein en reder Pieter van der Hoog? Dan is beslist je interesse gewekt om eens een heel bijzonder museum te bezoeken!

Het Scheepvaartmuseum bevat een bijzondere collectie met betrekking tot de maritieme geschiedenis  van Nederland. Het museum is gehuisvest in een práchtig historisch gebouw uit 1656: het Zeemagazijn in Amsterdam. In dit pakhuis werden kanonnen, zeilen, vlaggen en scheepsuitrusting voor de oorlogsvloot opgeslagen. In de tongewelven onder de binnenplaats werd zo’n 40.000 liter regenwater opgevangen voor de drinkwatervoorziening van de schepen. Later werd het Zeemagazijn pakhuis voor de marine. Sinds 1973 zit het museum in dit aparte historische gebouw. Het museum heeft een enorme renovatie ondergaan, daarom was het van 2007-2011 gesloten. Nu is het weer in topvorm. Ga het zien!! Bezoek meteen het VOC-schip, het ligt naast het museum afgemeerd..

 

 

 

maritiem-museum-logoAls reder woonde en werkte Pieter van der Hoog in Krimpen aan de Lek. Regelmatig moest hij voor zaken naar Rotterdam. Eens stuurde hij een telegram omdat hij door ijsgang verhinderd was.. Verschillende tekeningen, foto’s en andere gegevens over de schepen van Pieter zijn veilig opgeborgen in het Maritiem Museum in Rotterdam. In de bibliotheek van het museum kun je boeken bekijken die over de zeilvaart gaan. In de museumshop kun je een kaart van de Geertruida Gerarda kopen. Is je interesse gewekt nadat je de site bekeken hebt? Ga naar het Maritiem Museum in Rotterdam. En loop meteen eens langs de Leuvehaven of bezoek museumschip “De Buffel”.

 

 

samhHet “Streekarchief Midden-Holland” (SAMH)  bewaart de archieven van de Krimpenerwaard waartoe Krimpen aan de Lek behoort, ook het archief van o.a. Krimpen ad IJssel en Gouda is hier te vinden.

Naast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.  In de studiezaal wordt een zo volledig mogelijke bibliotheek bijgehouden van boeken, tijdschriften en andere publicaties die betrekking hebben op de regio. Een bijzondere plaats in de bibliotheek van Streekarchief Midden-Holland wordt ingenomen door de Goudse stadslibrije, een schitterende collectie oude boeken, aangelegd sinds 1594.  Ook kun je bijzondere verzamelingen raadplegen, zoals een uitgebreide collectie foto’s en prentbriefkaarten, kaarten en plattegronden en een aantal regionale kranten.

Streekarchief Midden-Holland beheert, in het kort gezegd, het geheugen van de regio Midden-Holland. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal van het streekarchief. Alle boeken, archiefstukken, etcetera zijn gratis in te zien.

Het brievenboek van Pieter wat hij bijhield in de tijd dat hij op de Bastiaan Pot voer als kapitein wordt hier bewaard. En er is bijvoorbeeld ook een notariële akte waaruit je te weten komt dat zijn vader Gijsbert van der Hoog voogd werd over de 2 dochtertjes van zijn tante Maria Anna van der Hoog die getrouwd was met Pieter van Wagtendonk. En.. Pieter van Wagtendonk kom je weer tegen in de kleine kerkgeschiedenis van Gouda..

Leuk toch, dat archiefonderzoek?

 

logoMarhisdata, een site met veel gegevens voor geïnteresseerden over de geschiedenis van de zeescheepvaart van Nederland. Helaas zijn ze nog niet toe aan de tijd van de schepen van Pieter (het laatste stuk van de 19e eeuw..). Maar er wordt aan gewerkt! Zoek je iets over een bepaald schip of een kapitein? Type de naam toch maar even in op deze site!

 

logoKorteweg Maritiem Historisch Onderzoek is gespecialiseerd in onderzoek op het terrein van de zeegeschiedenis in de volle breedte. Van de kaapvaart tot de baggerindustrie, van schroefaskokerafdichtingen tot Michiel de Ruyter. Met deze werkzaamheden levert Korteweg Maritiem Historisch Onderzoek een bijdrage aan het onderzoek naar boeiende en vaak onderbelichte facetten van de Nederlandse maritieme historie. Daarbij wordt een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een voor een breed publiek toegankelijk eindresultaat.

Joke Korteweg heeft jarenlang een baan in het onderwijs gecombineerd met onderzoek naar de Smitten en scheepswerven van Smit. Nu heeft ze in opdracht van de familie Smit de genealogie herzien en aangevuld. Wellicht verschijnt er ooit nog eens een boek over de geschiedenis van de scheepswerven Smit.. Haar maritiem-historisch onderzoeksbureau krijgt boeiende en interessante opdrachten binnen! Práchtig werk om te doen!

logoKrijg je zin om eens op zoek te gaan naar je wortels?.. Een fietstocht maken langs de Lek.. de Bakkerswaal bezoeken.. de gerestaureerde graftombe bekijken van Pieter van der Hoog en van Kees Smit op het kerkhof aan de Molenweg in Krimpen aan de Lek?  Let op: de dorpskern van Krimpen aan de Lek is op dit moment ((zomer 2015) een behoorlijke bouwput. Ook zijn er hele stukken dijk afgesloten ivm. de dijkverzwaring, ook een gedeelte van de Noord waar Pieter ooit geboren is (hele jaar 2015..). En bij het gedeelte van het oude J&K Smit-terrein zijn ze keihard bezig, daar komt een nieuw stuk dijk. Hou daar rekening mee!! Maar er is nog genoeg te zien in de Krimpenerwaard. Combineer je tochtje met een bezoek aan theetuin “Onder de pannen”! In deze práchtige oude boerderij naast de eendenkooi “Bakkerswaal” wonen nog steeds nazaten van Pieter van der Hoog. De derde zoon van Pieter, Cornelis van der Hoog (1865-1930) had hier zijn boerenbedrijf. Na zijn dood werd de boerderij voortgezet door twee kleinzoons van de reder, Adrianus (overleden 1994) en Pieter (?-? ) van der Hoog. En nu is het een woonboerderij waar inmiddels de vierde generatie Van der Hoog woont. En.. waar je de theetuin kunt bezoeken! Een prachtig plekje.

DSCN0553Natuurlijk heeft een dorp met zo’n rijk maritiem verleden een watersportvereniging. Met heel wat enthousiaste leden. Die regelmatig zeilen op de Lek. Die de Nederlek Regatta organiseren! Pieter had het vast en zeker prachtig gevonden..

 

 

 

 

WWW.KAPITEINSHUIS.NL   “Stap eens binnen in de 19e eeuw van het Kapiteinshuis.”

Kapiteinshuis Pekela
Ds. S. Tjadensstraat C95 – 9663 RD Nieuwe Pekela

In 2015 is het 25-jarig bestaan van het Kapiteinshuis gevierd. Ter gelegenheid daarvan werd er een mooi boek uitgegeven. Kijk maar even bij de berichten! Het verhaal van kapitein Duit en de scheepsramp met de Geertruida Gerarda wordt erin verteld!! Natuurlijk geïllustreerd met het leuke portret van Duit en zijn vrouw die altijd meevoer op zijn reizen..

Wie het Kapiteinshuis binnenstapt heeft het gevoel terug te gaan in de tijd. In de voorkamer bekruipt je het gevoel alsof de kapitein is opgestaan om even met zijn vrouw een wandelingetje te maken en elk moment terug kan komen om u zijn sterke verhalen te vertellen. Leuk vakantie uitje!

 

voklogo

De Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam werd opgericht in 1785. De Kweekschool was destijds de 1e instelling op het vasteland van Europa waar zeevaartkundig onderwijs werd gecombineerd met een internaat.

De oprichting was een initiatief van het in 1781 opgerichte Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst. Op aandringen van Commissaris Guilelmus Titsingh besloot het Vaderlandsch Fonds tot het oprichten en exploiteren van een Kweekschool voor de Zeevaart, een school met internaat. Het stadsbestuur van Amsterdam stelde hiervoor het Willige Rasphuis, gelegen aan de Buitenkant, ter beschikking. Na verbouwing kon het in 1785 in gebruik worden genomen. Verschillende kapiteins die voeren op schepen van Pieter van der Hoog hebben hier hun opleiding genoten.

In VOKabulaire, het reünistenkrantje werd enkele keren aandacht aan een schip of een kapitein behorend tot de rederij van Pieter van der Hoog besteed..

 

Piet Potjer is de webmaster van www.scheepsindex.nl. Op deze site vind je veel gegevens over schepen en kapiteins. En wat leuk is: als je een plaats aanklikt krijg je op de kaart te zien waar die plaats zich bevindt.

 

http://www.historischewerf.nllogozorgenvlijt In december 2014 is de Stichting Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt” in Maassluis opgericht. Prachtig, zo kan er weer een stukje cultureel historisch en industrieel erfgoed behouden worden! Lees op de site van de Stichting maar over de mooie plannen die er zijn.

Het leuke is dat Ewout van der Hoog, de achterneef van reder Pieter van der Hoog, op deze plaats ooit zijn scheepswerf “Hollands Trouw” exploiteerde. Hij was de zoon van burgemeester Ary van der Hoog in Willemstad. Elders op de site kun je daar over lezen! Samen hadden ze in Willemstad een scheepswerf. In 1818 werd de werf verkocht en verschillenden werfjes in Maassluis gekocht die samen de naam “Hollands Trouw” kregen. In 1879 ging de werf over in handen van H.de Haas en werd de naam “Zorg en Vlijt”.

 

 

kontakt

plaats een reactie onder aan deze pagina of mail via: info@pietervanderhoog.nl