kapitein J. Jansen

Lichtstraal, J.Jansen 20 juli 1867
Overveluwsch Weekblad, 20 juli 1867
prachtig schilderij van Isaac Israëls uit 1883-1884 van een transport kolonialen
prachtig schilderij van Isaac Israëls uit 1883-1884 van een transport kolonialen lopend bij de Koningsbrug in Rotterdam, het hangt in museum Kroller-Müller, Israëls schilderde het op 18-jarige leeftijd

Kapitein Jan  Jansen was getrouwd met Antje IJs. Ze woonden te Amsterdam aan de Haarlemmerdijk tussen de Oranje en Domstraat 223. Ze waren Ned. Hervormd. Op 23 juni 1849 werd hun zoon Jan geboren. Deze zoon Jan lieten ze op 29 augustus 1863 inschrijven bij de Zeevaartschool in Amsterdam. Kapitein Jansen was van 1867 tot 1876  lid van het Rotterdams Zeemanscollege met vlagnr. R67.

Jansen heeft 3 reizen met koloniale troepen naar Java gemaakt, in 1867, 1868 en in 1869. Twee keer met 125 soldaten en in 1868 met 150 soldaten en 3 officieren, op deze reis overleed er 1 soldaat aan boord. Al deze soldaten kwamen uit de kazerne van Harderwijk. Harderwijk werd daarom wel eens het riool van Europa genoemd..

Kapitein v.d.Schalk,bew
J.H. v.d. Schalk (1833-1940) en A. v.d. Schalk-Lincklaen Westenberg (1840-1914) [site Stanley Marugg 2014]; Kapitein der inf. Van der Schalk voer met de “Lichtstraal” in 1867 naar Batavia
In augustus 1867 arriveerde er een stoomschip vanuit Rotterdam in Brouwershaven met een detachement van 125 militairen. Onder hen waren 8 onderofficieren. Met de “Lichtstraal” en kapitein Jansen als gezagvoerder werden ze vervoerd naar Batavia. Het detachement stond onder bevel van J.H. van der Schalk, kapitein bij de infanterie en 2 luitenants. Over het transport van koloniale troepen van het Oost-Indische leger kun je lezen in het boek van Drs. M.P. Bossenbroek “Van Holland naar Indië”. In het koloniale werfdepot in Harderwijk  (aanklikken, dan kun je een informatief filmpje bekijken over het Koloniaal Werfdepot Harderwijk!) werden de soldaten in ongeveer 6 weken

Luitenant Van Schermbeek voer in 1867 met de "Lichtstraal" naar Batavia
Luitenant Van Schermbeek voer ook in 1867 met de “Lichtstraal” naar Batavia, foto coll. Legermuseum, Delft

klaar gestoomd voor hun dienst in Indië.. Per trein vertrokken ze meestal naar Rotterdam, vandaar per stoomboot naar Brouwershaven als het zeilschip voor de reis naar de Oost daar klaarlag.. Soms vertrok het schip uit Rotterdam of uit Nieuwediep. En dan wachtte een reis van gemiddeld 90 tot 120 dagen! Ze verbleven op het tussendek, geen aangename plaats. Klachten over het eten waren er genoeg.. vreselijk zout vlees wat weer erge dorst veroorzaakte.. stinkende stokvis.. rotte zuurkool.. beschimmeld brood.. Ook over het verblijf en het slapen tussendeks waren de meeste militairen niet erg te spreken.. benauwd.. stank.. alleen maar bukkend lopen.. enz.

inscheping koloniale troepen 1882, aquarel Hoynck v.Papendrecht, coll. Atlas v.Stolk
uitdeling van Bijbels door het N.B.G. bij inscheping koloniale troepen aan de Willemskade in Rotterdam 1882, aquarel Hoynck v.Papendrecht, coll. Atlas v.Stolk

.

 

 

 

periode schip reder gegevens bijzonderheden
1857 – 1859 Decima van 1850- 1860 Holzapfel, Apeldoorn  gebouwd 1837 werf De Witte Olifant, J. Meyes, Amsterdam, gekoperd, 457 ton  in 1865 naam veranderd in Emma
1864 Eendragt 1854- 1868, Trakranen & Co., Amsterdam  gebouwd 1837, werf De Nijverheid, Schiedam, 793 ton, naamsein NMTL  1868 gezonken voor kust Guinea
1867 – 1869 Lichtstraal 1866- 1876, Fop Smit te Kinderdijk  gebouwd op werf J.Smit Fzn., klipper-fregat, composiet, van 1879-1886 was Pieter de reder in 1876 verkocht; naam Suzanne Johanna, 1886 weer verkocht; naam Jacoba, 10 oktober 1886 gezonken bij Straat Soenda
1874 – 1875 Lichtstraal idem idem idem

 

 

 

 

 

 

kontakt

plaats een reactie onder aan deze pagina of mail via: info@pietervanderhoog.nl