kapitein Maarten van der Valk

kapitein M.v.d.Valk

Maarten van der Valk werd geboren op 3 september 1835 in Vlaardingen. Hij bleef daar wonen en behaalde op 11 november 1858 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart.

In de periode tussen 1865 en 1872 was hij effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. De jaarverslagen van deze Maatschappij worden bewaard in het archief van het Maritiem Museum in Rotterdam. In de ledenlijsten staat hij vermeld met vlagnummer R108 als gezagvoerder op de bark “Hendrika” van 1865-1867. Voor de rest is er veel verzameld over schepen en kapiteins door de heer G.N. Bouma tussen 1994 en 1998. Zijn lijsten met gegevens heeft hij ter beschikking gesteld aan de Kaap Hoornstichting. De meeste gegevens heb ik daaruit.

ddd_010165868_mpeg21_p002_image

 

In de Scheepstijdingen van de Harlinger Courant dd 12 januari 1878 staat het volgende bericht:
Uitgegaan:
“Gravesend 8 Jan. Susanna Johanna , M.v.d.Valk, Batavia.”

 

 periode  schip  gegevens schip  reder  bijzonderheid
1865-1868 Hendrika bark, gebouwd in 1849 te Krimpen ad IJssel, 667 ton o.m., 352 last J.R.Veder & Zn., Rotterdam
1870 Helena&Anna driemaster, gebouwd in 1855 te Stormpolder, 862 ton o.m. J.R.Veder & Zn., Rotterdam
1875 Willem Poolman fregat, gebouwd in 1865 te Bolnes, 1627 ton o.m. Van Zeylen & Decker, Rotterdam in 1875 op 110 Z/900 O uitgebrand
1877-1878 Suzanna Johanna houten clipper-fregat, driemaster, gebouwd in 1864 te Slikkerveer, 1500 ton o.m. Van Zeylen & Decker, Rotterdam ex Lichtstraal, in 1863 te water gelaten op werf Jan Smit Fzn.
1879-1882 Lichtstraal houten clipper-fregat, driemaster, gebouwd in 1864 te Slikkerveer, 1500 ton o.m. P. v.d. Hoog, Krimpen ad Lek ex Lichtstraal, ex Suzanna Johanna
1883-1885 Drenthe ijzeren schroefstoomschip, gebouwd in 1876 te Newcastle, 2500 ton n.m. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam transport uit Rotterdam van detachementen landmachtmilitairen naar Batavia, 5 reizen.

Kapitein Van der Valk transporteerde vanuit Rotterdam detachementen van

bericht in Alg.Handelsblad, 27-11-1883
bericht in Alg.Handelsblad, 27-11-1883

landmachtmilitairen naar Batavia met de “Drenthe” op de volgende reizen:

 vertrek  aankomst  aantal bijzonderheden  
10 februari 1883 1 april 1883 (50 dgn) 2 officieren, 38 manschappen
7 juli 1883 22 aug. 1883(46 dgn) 1 officier,32 manschappen bij aankomst 1 man meer a.b., zonder vermelding van herkomst..
24 nov. 1883 9 jan. 1884 (46 dgn) 3 officieren, 32 manschappen 1e luit.der cavallerie C.Walraven, 2e luits der art. D.J. Alberti en G.E.Hoffman
26 april 1884 12 juni 1884 (47 dgn) 3 officieren, 79 manschappen
28 febr. 1885 18 april 1885 (49 dgn) 2 officieren, 74 manschappen

 

 

 

kontakt

plaats een reactie onder aan deze pagina of mail via: info@pietervanderhoog.nl