kapitein J.D.P. Zetteler

Jan David Peters Zetteler werd geboren op 14 november 1831 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Wijnand Johannes de Bourghelles Zetteler en Anna Jacoba Helena Peters. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan het Haagse Veer Wijk 6 nr. 396 (nieuw nr. 25). Hij behaalde op 25 juni 1859 het diploma 1e stuurman op de grote vaart. Zijn oudere broer Wijnand Johannes de Boughelles Zetteler (1823-1901) was ook kapitein ter koopvaardij.

Jan David Peters trouwde op 24 maart 1858 te Rotterdam met Petronella Johanna Mackenzie, geboren op 3 februari 1828 te Rotterdam, naaister, als dochter van de Nederlands Hervormde Petronella Mackenzie.

Zetteler was tussen 1865 en 1877 lid “voor de vlag” van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wél de maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op een financiële tegemoetkoming. Zijn vlagnummer was R155.

 

periode schip gegevens schip reder bijzonderheden
1865-1866 Joannes  bark, 275 last, 522 ton C&H Looyaard, Rotterdam ex Albert the Good, gebouwd 1862 te Addison (Maine), in 1866 gezonken in een orkaan (zie *)
1867-1872 Bastiaan Pot houten bark, 728 ton J.H. von Santen, Krimpen ad Lek in 1863 gebouwd bij Gebr. B. Pot, Elshout
1872 Kroonprins Willem der Nederlanden driemastschip C.J. Jut & Co, Den Haag in 1872 verkocht naar Noorwegen (maar zie**)
 1874-1876  Gijsbertus Hermanus fregat, 603 last G.A. Uitenbogaardt, Maassluis in 1869 gebouwd op de werf ‘Hollands Trouw” te Maassluis (zie ***)Zetteler overlijdt in Probolingo terwijl het schip daar op de rede ligt

* In 1866 leed Kapitein Zetteler schipbreuk ter hoogte van Kaap de Goede Hoop. Hij was vanuit Bassein op weg naar Falmouth met een volle lading rijst toen zijn schip ter hoogte van de Kaap in vliegende storm verging. Op 22 juni moest hij op 34 ZB en 32 OL zijn schip in zinkende staat verlaten. Hij wist het er met zijn 13 koppige bemanning na een tocht vol ontberingen in twee reddingssloepen niettemin levend vanaf te brengen. De kranten in die dagen stonden bol van het bloedstollende relaas van de stuurman van de Joannes, die het bevel voerde over één van de sloepen. Zestien dagen dobberden die mannen tussen dood en leven rond voor ze door schepen werden opgepikt. Ik citeer een stukje uit het relaas van de stuurman die met 7 man stuurloos ronddobberde: “..Sedert dien tijd hebben we gedurende 17 dagen in de boot rondgezwalkt, aan den grootste ellende ten prooi, daar wij niet te eten hadden dan oranje kleine pompoenen, waarvan wij er dagelijks slechts één nuttigden, zoodat onze krachten van dag tot dag afnamen. Op den zeventienden dag was de honger zoo danig gestegen, dat wij beraadslaagden om één onzer te slagten en ons met diens vleesch te spijzigen… Eenige onzer hadden reeds de knopen van de kleren gesneden om op te kauwen..” De sloep van de stuurman werd tenslotte gevonden door de Engelse bark “Queen of India” met gezagvoerder William Grainger. Gelukkig waren Zetteler en de rest al na 2 dagen ronddobberen gevonden door de Amerikaanse “Leucothea” met kapitein Freeman Lincoln. Jan David Peters Zetteler zette behouden voet op Nederlandse bodem op 22 september 1866 te Nieuwediep. De beide kapiteins die de schipbreukelingen opgepikt hadden werden beloond met een zilveren penning.1866_granger

** Kapitein Zetteler vertrok op 22 april 1873 uit de haven van Nieuwediep met de Kroonprins Willem der Nederlanden voor een militair transport. Het was een detachement van 4 officieren en 70 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 3 juli 1873 na een reis van 72 dagen.

Hij overleed op 17 maart 1876, nog maar 45 jaar oud, in het logement te Probolingo op Oost- Java als gezagvoerder van het aldaar ter reede liggende schip “Gijsbertus Hermanus”.

*** De werf “Hollands Trouw” was in 1853 door Gijsbertus Hermanus Uitdenbogaardt overgenomen van Ewoud van der Hoog. Ja, inderdaad.. ook een familielid..! (wordt tzt. besproken onder pagina voorgeslacht..) Uitdenbogaardt werkte samen met zijn zoon Simon. Onder zijn kleinzoon is de werf gefuseerd met ’s Lands Welvaren te Vlaardingen.

 

 

kontakt

plaats een reactie onder aan deze pagina of mail via: info@pietervanderhoog.nl