shadow

statenbijbel

de familiestatenbijbel uit 1789
de familiestatenbijbel uit 1789

bewijs van ouderdom..
bewijs van ouderdom..

De Statenbijbel heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het geslacht Van der Hoog. Het is een hele bijzondere Bijbel. Dit Boek met koperen sloten is namelijk al sinds 1789 in de familie. Iedere keer is deze Bijbel weer overgegaan van vader op zoon of kleinzoon. Het bijzondere is dat dit altijd nauwkeurig is aangetekend voor in de Bijbel op een schutblad. Ook Pieter heeft voor in deze Bijbel een stukje geschreven toen hij de Bijbel van zijn ouders erfde. Het werd duidelijk en netjes neergeschreven. Zo werd het een belangrijk historisch familiedocument.

Gelukkig is door al die eeuwen heen ook de inhoud van deze antieke Bijbel belangrijk gebleven in onze familie. De inhoud van de Bijbel is nl. tijdloos, het wees in 1789 de weg naar de Heere Jezus en het eeuwige leven en die Weg kan iedereen ook nu in onze digitale tijd nog vinden in het Woord van God.  Ik kan me nog goed herinneren dat mijn oma in deze Bijbel zat te lezen als ik op zondagmiddag een poosje bij haar op bezoek ging. Ook zijn door enkele personen herinneringen aan het leven van hun man of vrouw voorin neergeschreven. Bijvoorbeeld door mijn opa (Willem van der Hoog, 1892-1977) die rond zijn 75-ste verjaardag een brief over het leven van zijn vrouw schreef en die voor in de Bijbel plakte. Rond zijn 80-ste schreef hij nog een herinnering over zijn vader op en voegde die aan de familiegegevens voor in Bijbel toe. Uit deze documentjes bleek welke grote rol het geloof in God en de inhoud van de Statenbijbel speelde in het leven van de desbetreffende personen.