shadow

Film over de scheepsbouw in Krimpen aan de Lek en aandacht voor het IHC-terrein..

In 2019 is er door RTV Krimpenerwaard een mooie film gemaakt over de werf en de scheepsbouw in Krimpen aan de Lek. De film is gemaakt in samenwerking met HV Crempene. De film wordt gepresenteerd door (inmiddels wijlen) Floor Hartog. Hij was vele jaren bestuurslid van de Historische Vereniging. Hier volgt de link. Beslist de moeite van het kijken waard!! “Terug naar toen”: scheepsbouw Krimpen ad Lek.

Inmiddels is de stichting “Mooi Crempene” opgericht in 2021. Het doel van de stichting is het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Krimpen aan de Lek. In eerste instantie wordt dit doel nagestreefd door te lobbyen voor een invulling van het zogenoemde IHC-terrein (samen met het Boogaerdt-terrein) om de leefbaarheid van Krimpen aan de Lek te verbeteren. Met voldoende oog voor de historie van het terrein. Zie www.mooicrempene.nl.

Jaren geleden hebben wij een serie foto’s gemaakt op het terrein van de scheepswerf. Hier nog  wat plaatjes uit februari 2005..

Schenking van “Krimpen aan de Lek” aan “Crempene”

Er stond weer een leuk artikel in het blad “Oud Nieuws” van de Historische Vereniging “Crempene” van Krimpen aan de Lek! (nr. 29, juli 2022).

Het schilderij van de driemastbark “Krimpen aan de Lek” was jarenlang in het bezit van Gijsbertha van der Laan- van der Hoog uit Krimpen aan de Lek, achter-achterkleindochter van Pieter van der Hoog. Voorjaar 2022 schonk ze het schilderij aan de Historische Vereniging. Een gebroken heup en haar gevorderde leeftijd verhinderden haar om hier zelf bij aanwezig te zijn.

Er is een mooi artikel van gemaakt, met allerlei gegevens over het schip. Zie de pagina op deze website over de driemaster uit 1885.

Egge Knol, verzamelaar van scheepsportretten en conservator van het Groninger Museum heeft  in “Stad en Lande” in 2018 een prachtig artikel over scheepsportretten en scheepsschilders geschreven. Ook over de schilder van bovengenoemd schilderij. Hij bezit o.a. een schilderij van de driemastbark Geertruida Gerarda. 

Van dit artikel heeft de redaktie van “Oud Nieuws” dankbaar gebruik gemaakt. En zo kon er weer interessante info over de schepen en de schilderijen van de schepen van Pieter van der Hoog gedeeld worden! Heb je interesse? Download dan een uitgave van “Oud Nieuws”..

Aandacht in Elseviers Weekblad voor dokter Pieter Henricus v.d. Hoog, 75 jaar na zijn dood..

In het Elseviers Weekblad, nr.28,29 van juli 2022 stond een artikel van Leo Kwarten getiteld “Allahs Nederlandse buren”. 

Het gaat voor een gedeelte over Pieter Henricus van der Hoog (1888-1957), de flamboyante neef van mijn opa Willem van der Hoog (1892-1977). Pieter Henricus (even een geheugenopfrisser..) was een kleinzoon van kapitein/reder Pieter van der Hoog en een zoon van generaal Machiel Cornelis van der Hoog, waar ik een artikel over geschreven heb. “Oom Piet” had bacteriologie gestudeerd en ging in 1928 op uitnodiging van koning Ibn Saud naar Arabië. Hij moest een onderzoekslaboratorium in Djedda opzetten, ter voorbereiding op de komst van de vele pelgrims die op bedevaart naar Mekka wilden. De omstandigheden waren zeer primitief. Je kunt er van alles over lezen in “Pelgrims naar Mekka”. Er staat een foto bij het artikel van Pieter Henricus als bedevaartganger naar Mekka, deze foto staat ook in het boek. Pieter was nl. op een gegeven moment moslim geworden. Anders was er geen mogelijkheid om in Mekka te komen.. de Kaäba te kussen.. het water van de Zem-Zem bron te onderzoeken..  Er werd nogal getwijfeld aan de echtheid van zijn “bekering”. Uman Ryad lijkt hier anders over te denken. In zijn boek over Nederlanders die zich in de 1e helft van de 20e eeuw tot de islam bekeerden (The Hajj and Europe in the Age of Empire) heeft hij een lang hoofdstuk aan Pieter Henricus van der Hoog gewijd (blz 185-216). In ieder geval heeft “oom Piet” als belijdend islamiet zijn dochter Fatima genoemd.. En er wordt verteld dat hij op de een of andere manier meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de bouw van de eerste moskee (Mobarakmoskee, 1955) in Den Haag. Maar dat heb ik niet onderzocht. 

In ieder geval zijn er nauwe kontakten geweest tussen Nederland en Saudie-Arabië in een tijd toen er nog weinig besef was van de olierijkdom die daar onder de grond aanwezig was.. Onbenutte kansen van Nederland, schrijft Elsevier.. De reaktie van de NHM was in die tijd zo ongeveer: “Rustig aan.. laten we eerst kijken of het wat wordt met die olie in Saudi-Arabië..”

Nou ja, Djeddah ligt aan de Rode Zee en Qatar ligt helemaal aan de andere kant, tegen de Perzische Golf… Misschien denken sommige Nederlanders daar nu, bijna 100 jaar later, een kansje te maken..