kapitein J.J. van der Laag

kapitein Jan Jacobs van der Laag
kapitein Jan Jacobs van der Laag (1851-1909)

WVC_6537Jan Jacobs van der Laag werd geboren op 8 oktober 1851 in Hollum op Ameland. Rond 1881 trouwde hij met Gelske Willems de Boer (11 sept. 1852-25 dec. 1933) Ze kregen 4 kinderen, eerst drie jongens en toen een meisje Catharina, zij overleed 6 sept. 1995. (Ze werd ruim 101 jaar oud!) In het begin van 1900 heeft zij als klein meisje op de “Martina Johanna” een zeereis met haar vader meegemaakt naar New York. Er moet ergens nog een mooie foto van haar zijn, aan het dek van de driemastbark.. Wie weet het?? Van 1892 tot 1904, dus 12 jaar lang,  was haar vader J.J. van der Laag gezagvoerder op de stalen driemastbark Martina Johanna. Van der Laag was een vriendelijke man, waarschijnlijk een goede kennis van Pieter. (ik vond een prachtige foto van hem in het bekende sigarenkistje van mijn opa!) Hij heeft ook nog een paar maanden in Krimpen a.d. Lek gewoond. Want in maart 1904 had hij het gezag over de MJ overgedragen aan kapitein Mulder. Hij zou nl. de nieuwe gezagvoerder worden van de in aanbouw zijnde viermastbark “Geertruida Gerarda”. Hij moest toezicht houden op de afbouw van het schip op de werf van Smit. En daarna was hij er in Vlaardingen bij, waar het schip getuigd werd door de Fa. Hoogerwerf.

In die tijd verkreeg hij ook het nieuwe diploma 1e stuurman grote zeilvaart,

De nazaten van kapitein Van der Laag hadden de boeken met zijn rekening courant betreffende alle kosten van de bedrijfsvoering van het schip, de reizen enz.,

grafstenen Van der Laag en zijn vrouw op Ameland
grafstenen Van der Laag en zijn vrouw op Ameland

bewaard. Ton Pronker, de schrijver van het boek over de “Amicitia” mocht ze gebruiken en heeft de gegevens in dat boek verwerkt. Dus wie interesse heeft.. in het boek van Pronker vindt je ook veel over de “Martina Johanna” en kapt. V.d. Laag.

Hij overleed 10 juni 1909, ook in zijn geboortedorp Hollum.